Mens en Maatschappij

Voor Thieme Meulenhoff hebben we bij Fabrique een complete lesmethode ontwikkeld: Mens & Maatschappij – een samenvoeging van aardrijkskunde, maatschappijleer en economie –, voor de onderbouw van VWO, HAVO en VMBO-T. Een basisboek en CD-ROM met een serie werkboeken, toegesneden op leerjaar en niveau.