Randstad Mobile

Sharewire ontwikkelde de mobiele huisstijl voor Randstad, als leidraad voor alle 74 operating companies van Randstad wereldwijd.

Randstad is actief in meer dan 70 landen. Als merk is het dus belangrijk om in al die landen een consistente uitstraling te hebben. Mobiel internet is in de uitzendbranche sterk in opkomst en zodoende wilde Randstad een duidelijke leidraad voor al hun mobiele sites. Het concept moest flexibel genoeg zijn om in alle landen en culturen waar Randstad actief is (van de USA tot Japan en van Finland tot India) inzetbaar te zijn.

Samen met een kernteam van Randstad hebben we uitgewerkt wie de typische gebruikers zijn en wat zij willen. Op basis van deze persona’s en user stories is een outline gemaakt van de mobiele site. Het concept is vervolgens uitgewerkt in een interactie ontwerp. Dit interactie ontwerp is getoetst op gebruiksvriendelijkheid met een usability test.

Vervolgens zijn de kleuren en stijlelementen van de sterke Randstad huisstijl toegepast op het mobiele medium. Hierbij is rekening gehouden met het mobiele karakter en zijn dus, waar nodig, specifieke mobiele aanpassingen gedaan. Uiteindelijk heb ik, op basis van het interactie ontwerp en het visueel design, een huisstijlgids ontwikkeld, die de operating companies helpt bij het ontwikkelen van hun mobiele site.

De operating company kan kiezen uit een quick-start of een extended versie, al naar gelang hun behoefte en de mogelijkheden van hun (lokale) back-end systeem. Op dit moment zijn de mobiele sites van Randstad Duitsland, Zwitserland en Portugal live. Andere landen volgen in de loop van 2013.

Randstad guidelines