Van A naar Beter

Het Ministerie van Rijkswaterstaat heeft als taak het informeren van een zo groot mogelijk publiek over wegwerkzaamheden.

Speciaal daarvoor hebben zij het merk ‘vanAnaarBeter’ in het leven geroepen. In aanvulling op de mediamix was een smartphone-app een voor de hand liggende keuze.

In de door Sharewire ontwikkelde applicatie kunnen gebruikers gemakkelijk en overzichtelijk alle geplande wegwerkzaamheden bekijken. Ook kan men zoeken naar een specifiek traject en routes die men vaker rijdt, kunnen onder een eigen naam worden opgeslagen in de applicatie. Deze routes kunnen zelfs gespecificeerd worden naar dag(en) en tijdsslot. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om push-meldingen te ontvangen over vertragingen op deze favoriete routes.

Mede dankzij de applicatie is Rijkswaterstaat uitgeroepen tot Overheidsorganisatie 2.0 van 2012!

© Sharewire